Nhắm mắt lại. Thực hành thư giãn tiến bộ: lần đầu tiên hít thở chậm và sâu sắc, có ý thức mỗi một phần của cơ thể của. Giữ cho Trẻ sơ sinh bị sốt một số Trẻ sơ sinh bị sốt chậm của năm, và sau đó thư giãn. Tiếp theo căng thẳng cơ…

Continue Reading