Thời loạn mobile cơ quan chức năng của nước này được thiết lập để công bố nợ cho các dịch vụ nhà ở và xã cuộc chiến toàn cầu trên tất cả các mặt trận. Những sáng kiến ​​này sẽ được thiết lập trong chuyển động, và những gì hậu quả này có thể gây…

Continue Reading

Thời loạn mobile Ngày qua tại Singapore International Airshow Singapore Airshow 2016, với sự tham dự của Yakovlev của Nga và hai lần đề cập. Và cả hai lần chỉ trong một bối cảnh tích cực. Thứ nhất, cho đến nay, các lực lượng hàng không vũ trụ Nga là 60 máy bay huấn luyện…

Continue Reading